Om gåvoförmedlingen

Gåvoförmedlingen är en direkt donation till valt ändamål. Det är den/de anhöriga som ansvarar för minnessidan som väljer till vem gåvan skall ges till. Det kan vara en eller flera mottagare. Alla gåvor från en minnessida blir registrerade och numrerade, så att ansvarig för minnessidan kan se det totala beloppet om han/hon önskar. Den som skänker pengar kan välja att vara anonym, men beloppet räknas oavsett med i den totala summan.

Betalning och pengaöverföring utförs av PayEx. Gåvobeloppet minus kostnader blir direkt överfört till mottagarens konto. Betalning- och administrationskostnader till PayEx och Adstate utgör totalt 5,9 % (plus moms) av gåvobeloppet.
Exempel: Vid en gåva om 100kr dras en administrationskostnad av från gåvobeloppet om 7,38kr och återstående belopp om 92,62kr överförs till vald organisation.