Villkor för Våra Minnessidor


  • Som administratör till en minnessida är du ansvarig för allt innehåll som publiceras på minnessidan.
  • Se till att minnessidan är representativ och respektfull mot den avlidne.
  • En personlig minnessida är i princip öppen för alla, tänk på detta när personligt material publiceras.
  • Du har rätt att godkänna eller ta bort innehåll i Gästboken, där alla som besöker sidan kan skriva en hälsning.
  • Publicering av upphovsrättsskyddat material (t.ex. musik) bör endast ske när man är överens med upphovsmannen.
  • Inlägg i gästboken ska ske med respekt för den avlidnes familj, släkt och vänner. Hälsningar ska undertecknas med fullständigt namn.

Adstate AB är ansvarig utgivare för allt innehåll på Våra minnessidor. Detta gäller även innehåll på personliga minnessidor. Sidorna kontrolleras, läses och kommer eventuellt att redigeras.