Alva Möllerström

Född 18 januari 1922
Död 14 maj 2017, Jönköping