Information

Eva Sandquist

  • 1957.05.26 - 2023.09.21

Kära Hustru, mamma och farmor

Vår kära hustru, mamma ochfarmor har hastigt lämnat oss efter en kort tids sjukdom. Familjen var mycket viktig och in i det sista var du mest orolig för alla oss andra. Den styrka och kärlek du visat är ett föredöme för oss.

Kontakta Fonus, Västerås