Madeleine Lordh

  • Född: 6 mars 1944
  • Död: 7 oktober 2020

Det är vackrast när det skymmer. All den kärlek himlen rymmer ligger samlad i ett dunkelt ljus över jorden, över markens hus. Allt är ömhet, allt är smekt av händer. Herren själv utplånar fjärran stränder. Allt är nära, allt är långt ifrån. Allt är givet människan som lån. Allt är mitt, och allt skall tagas från mig, inom kort skall allting tagas från mig. Träden, molnen, marken där jag går. Jag skall vandra — ensam, utan spår.

Kontakta Madelene Worreby


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.