Saga Jansson

  • 1949.07.21 - 2021.11.21

Till minne av Saga

Sakta kom ängeln och log. Löste de jordiska banden. Viskade ömt: ”Du har lidit nog”. Följ mej till himmelska stranden.

Kontakta Denny Andréasson


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.