Information

Johan Sjöberg

  • 1938.01.21 - 2021.11.22

Till minne av vår kära pappa och make

Vår älskade make och pappa, journalisten Johan Sjöberg, har avlidit i en ålder av 83 år. Närmast anhöriga är hustrun Gunnel och barnen Anna och Erik med familjer. Johan var född och uppväxt i Breared i Hallands skogsbygd. Sin födelseort älskade han hela livet och hade alltid en längtan tillbaka dit. Som tonåring lämnade Johan skolan, men läste senare in sin studentexamen som privatist med hjälp av Hermods korrespondenskurser. Någon formell akademisk utbildning hade han aldrig, men han tillägnade sig på egen hand en bred allmänbildning som kom honom till nytta i hans journalistiska arbete. Johan började sin bana som reporter på olika landsortstidningar i Västsverige innan han slutligen kom till Helsingborgs Dagblad i slutet av 1960-talet där han blev kvar i resten av sitt yrkesverksamma liv. När Johan inledde sin reporterbana existerade var det praktisk erfarenhet snarare än formell journalistutbildning som var vägen in i yrket. Johan ägnade sig särskilt åt arbetet som kommunalreporter och så småningom fick han förtroendet att börja skriva ledare, något som han fortsatte med fram till pensionen. När jag frågade honom en gång vad som krävdes för att skriva en ledare svarade han att ämnet måste vara aktuellt; man måste själv ha en åsikt i frågan och ledaren måste följa tidningens politiska inriktning. Trots sitt intresse för det politiska livet höll han hårt på ledarsidans partipolitiska oberoende och sin egen journalistiska integritet. Johan var en uppskattad ledarskribent och blev ofta citerad i andra dagstidningar. Han hade bestämda synpunkter, men gick aldrig till överdrift i sina texter. Vid sidan av journalistiken hade Johan ett levande intresse för litteratur, särskilt Gunnar Ekelöfs poesi, och för historia. På semestrarna tog Johan gärna familjen med till olika platser av historiskt intresse i Sverige, men resorna gick även till de nordiska grannländerna, Polen och Tyskland. Johan var en god make och kärleksfull far till Anna och Erik. Han fattas oss. Gunnel Arbin-Sjöberg

Annonser för Johan Sjöberg

Dödsannons
Dödsannons
Införd i tidning
Helsingborgs Dagblad 2021 / Nordv Skånes Tidn / Landskrona Posten
2021-12-05