Information

Christer Sandin

  • 1949.05.12 - 2022.09.15

Till minne av

vår älskade Christer som har lämnat oss. En fantastisk pappa, bror, vän och mycket mer. En stor sorg och saknad hos alla i hans närhet.

Annonser för Christer Sandin

Dödsannons
Dödsannons
Införd i tidning
Mariestads tidningen
2022-09-30
Dödsannons
Införd i tidning
Östersunds-Posten + Länstidningen Östersund (annonspaket)
2022-09-30