Information

Margareta Gustavsson Mineur

  • 1946.04.25 - 2023.09.15

TACK till alla och envar som ägnat en tanke, tänt ett ljus, skänkt en minnesgåva eller på annat sätt hedrat minnet av vår kära Margareta i samband med hennes bortgång. Annette, Oscar, Tereza & Veronika Anna, Erik, Olle & Ella

Annonser för Margareta Gustavsson Mineur

Dödsannons
Dödsannons
Införd i tidning
Barometern Oskarshamnstidningen
2023-09-23