Bureå gravkapell, Bureå   28 Juni 2024 11:00

Information

Ullabritt Larsson

  • 1935.06.14 - 2024.06.04

Mamma

Tack för allt gott Du oss givit Din rena kärlek till oss envar Här har så tomt och öde blivit Ditt goda minne lever kvar

Annonser för Ullabritt Larsson

Dödsannons
Dödsannons
Införd i tidning
Norran
2024-06-15