Märta Sandström

Född 4 augusti 1912
Död 16 mars 2017, Vellinge