Stuguns Sockenstuga   19 Augusti 2022 14:00

John Larsson

  • 1943.02.23 - 2022.07.25

Det susar så sakta en sorgesång, 
i skogen där Du gått mången gång. 
Det viskas så sakta i aftonens tid,
 att Du funnit vila och frid.

Det susar så sakta en sorgesång, 
i skogen där Du gått mången gång. 
Det viskas så sakta i aftonens tid,
 att Du funnit vila och frid.

Beställ blommor

Ge en gåva