Gösta Fagerholm

  • 1933.04.24 - 2022.10.01

Till minne av Gösta

Vår älskade make, pappa, farfar, morfar och kamrat. Vila i ljuvaste frid. ~ Här är gudagott att vara o, vad livet dock är skönt. Hör, var fröjd från fåglars skara se vad gräset lyser grönt. Humlan surrar, fjäriln prålar, lärkan slår i skyn sin drill, och ur nektarfyllda skålar dricka oss små blommor till.

Till minne av Gösta

Vår älskade make, pappa, farfar, morfar och kamrat. Vila i ljuvaste frid. ~ Här är gudagott att vara o, vad livet dock är skönt. Hör, var fröjd från fåglars skara se vad gräset lyser grönt. Humlan surrar, fjäriln prålar, lärkan slår i skyn sin drill, och ur nektarfyllda skålar dricka oss små blommor till.