Information

Christer Nästrén (Näslund)

  • 1948.06.04 - 2023.05.24

Till minne av vår älskade fina snälla pappa, make, bror och vän Christer

Till minne av vår älskade fina snälla pappa, make, bror och vän Christer

Beställ blommor Blommor
Ge en gåva Minnesgåva