Information

Birgitta Blom

  • 1936.05.22 - 2024.02.17

Minnesord av Inge Blom

Minnesord på Fonus för Birgitta Blom Birgitta var född i Malmö, bodde på Herrestadsgatan (nära Ribersborg). Båda föräldrarna, Hedvig och Gösta Sjöberg, arbetade i restaurangbranschen. När Birgitta var sex år flyttade familjen till Stockholm, Mälarhöjden/Klubbacken. Birgitta började i Mälarhöjdens skola 1943. Efter några år flyttade familjen till Mäster Samuelsgatan, Birgitta gick då några år i en skola i närheten. När Birgitta var 14 år (År1950) fick hon syskon, ett tvillingpar, Agneta och Peter. Efter syskonens födelse flyttade familjen till Västertorp. Birgitta gick då i Brännkyrka Samrealskola. Under hela sin uppväxt tillbringade Birgitta mycket tid hos sin mormor i Hässleholm. Birgitta var där alla lov samt gick även någon termin på gymnasiet i Hässleholm. När Birgitta talade om sina uppväxtår var det mormor som först kom på tal, framför allt minnen från Hässleholm (ungdomsförälskelser, kadettbaler mm). Efter skolan påbörjade Birgitta en utbildning till tandsköterska men började sedan arbeta på Posten som kassörska. 1964 anställdes Birgitta på Dagens Nyheters depeschkontor på Götagatan. Efter några år avancerade Birgitta till olika befattningar inom DN. 1986 började Birgitta på Expressen som chef på ekonomiavdelningen. Birgitta gick i avtalspension 1998. Birgitta gifte sig 1957 med Valter Nordström och fick med honom döttrarna Christine född 1957 och Marie född 1958. Barnbarnet Philip föddes 1993 1985 skiljde sig Birgitta från Valter och gifte sig 1997 med mig Efter pensioneringen ägnade Birgitta tiden åt familjen, särskilt barnbarnet Philip, fritidshuset i Trosa och resor. Inge Blom Make

Minnesord av Inge Blom

Minnesord på Fonus för Birgitta Blom Birgitta var född i Malmö, bodde på Herrestadsgatan (nära Ribersborg). Båda föräldrarna, Hedvig och Gösta Sjöberg, arbetade i restaurangbranschen. När Birgitta var sex år flyttade familjen till Stockholm, Mälarhöjden/Klubbacken. Birgitta började i Mälarhöjdens skola 1943. Efter några år flyttade familjen till Mäster Samuelsgatan, Birgitta gick då några år i en skola i närheten. När Birgitta var 14 år (År1950) fick hon syskon, ett tvillingpar, Agneta och Peter. Efter syskonens födelse flyttade familjen till Västertorp. Birgitta gick då i Brännkyrka Samrealskola. Under hela sin uppväxt tillbringade Birgitta mycket tid hos sin mormor i Hässleholm. Birgitta var där alla lov samt gick även någon termin på gymnasiet i Hässleholm. När Birgitta talade om sina uppväxtår var det mormor som först kom på tal, framför allt minnen från Hässleholm (ungdomsförälskelser, kadettbaler mm). Efter skolan påbörjade Birgitta en utbildning till tandsköterska men började sedan arbeta på Posten som kassörska. 1964 anställdes Birgitta på Dagens Nyheters depeschkontor på Götagatan. Efter några år avancerade Birgitta till olika befattningar inom DN. 1986 började Birgitta på Expressen som chef på ekonomiavdelningen. Birgitta gick i avtalspension 1998. Birgitta gifte sig 1957 med Valter Nordström och fick med honom döttrarna Christine född 1957 och Marie född 1958. Barnbarnet Philip föddes 1993 1985 skiljde sig Birgitta från Valter och gifte sig 1997 med mig Efter pensioneringen ägnade Birgitta tiden åt familjen, särskilt barnbarnet Philip, fritidshuset i Trosa och resor. Inge Blom Make
Beställ blommor Blommor
Ge en gåva Minnesgåva