Anders Danielsson

Född 8 oktober 1933
Död 10 september 2017, Fagersta

Om Anders Danielsson begravningen

Begravningsgudstjänsten äger rum lördagen den 7 oktober kl. 10.30 i Skinnskattebergs kyrka. Efter akten inbjudes till minnesstund i S:t Davids-gården. O.s.a. till Fonus tel. 0222-416 78 senast den 2 oktober. Tänk gärna på Cancerfonden tel. 020-59 59 59.