Vivan Wiklund

Född 8 januari 1931
Död 10 september 2017, Stockholm Centrum

Om Vivan Wiklund begravningen

Begravningen äger rum fredagen den 6 oktober kl 14.00 i Katarina kyrka. Tänk gärna på Hjärt-Lungfonden.