Aina Petersson

Född 30 juni 2015
Död 13 september 2017, Kalmar

Om Aina Petersson begravningen

Begravningsgudstjänsten äger rum i Heliga Korsets kyrka måndagen den 9 oktober kl. 13.00. Efter akten en vänlig inbjudan till minnesstund. Anmälan till Fonus tel. 0480-10108 senast den 2 oktober. Tänk gärna på Hjärt-Lungfonden gåvotel. 0200-88 24 00.