Lisbeth Hagman

  • 1950.04.06 - 2022.06.15

Om begravningen för Lisbeth Hagman 

Lundby gamla kyrka

Begravningen äger rum i
Lundby gamla kyrka
torsdag 14 juli kl.14.00.
Akten avslutas i kyrkan.
Istället för blommor,
skänk gärna en gåva till
Cancerfonden via
Lisbeths minnessida.
Valfri klädsel.
Bra att veta