Information

Christer Sandin

  • 1949.05.12 - 2022.09.15

Till minne av

vår älskade Christer som har lämnat oss. En fantastisk pappa, bror, vän och mycket mer. En stor sorg och saknad hos alla i hans närhet.

Anmälan

Fristen för anmälan är passerad. Kontakta begravningsbyrån för ändringar:


Fonus Mariestad

0501-71800

Dina kontaktuppgifter