Information

Roland Lundgren

  • 1944.08.01 - 2022.11.17

Till minne av vår käre pappa, morfar och vän

I minnet Du lever, Du finns alltid kvar. I minnet vi ser Dig, precis som Du var.

Anmälan

Fristen för anmälan är passerad. Kontakta begravningsbyrån för ändringar:


Fonus Sollentuna

08-709 86 19

Dina kontaktuppgifter