Information

Bernt Sundberg

  • 1940.11.27 - 2022.12.27

Till minne av Bernt

Till minne av Bernt som tyvärr har lämnat oss. Saknaden är så väldigt stor.

Anmälan

Fristen för anmälan är passerad. Kontakta begravningsbyrån för ändringar:


Fonus Tumba

Dina kontaktuppgifter