Sven Hägg

Född 5 september 1926
Död 29 augusti 2020

Om begravningen

Begravningsgudstjänsten äger rum inom familjekretsen. Tänk gärna på Cancerfonden. Gåvotelefon 020-59 59 59