Göta Andersson

Född 26 december 1939
Död 7 januari 2021

Om begravningen

Begravningen äger rum i kretsen av den närmaste familjen.

Tid och plats för begravningen 2021-02-18