Maija-Liisa Silvonen

Född 27 september 1937
Död 12 september 2021

Om begravningen

Begravningsakten äger rum inom familjekretsen. Tänk gärna på Cancerfonden. Gåvotelefon 010-199 10 10

Begravningen sker i kretsen av de närmaste.