Gustaf "Gutten" Willig

Född 29 april 1929
Död 8 maj 2017, Göteborg

Om Gustaf "Gutten"

Här kan familjen skriva en text till Gustaf "Gutten" Willigs minne. Texten kan redigeras av den person som administrerar minnessidan. Kontakta administratören om du vill bidra med text. Kontakta administratören här.Kontakta administratören här.Vill du lämna en hälsning får du gärna skriva ett minnesord här på sidan.

Begravningsinformation

Enligt Guttens önskan har begravningen ägt rum i kretsen av de närmaste.

Skänk en gåva

Gör en donation till minne av Gustaf "Gutten"  Willig

Gåva

Följ Gustaf "Gutten"s minnessida