Ovens Valgren

Född 4 maj 1940
Död 16 mars 2017, Helsingborg

Om Ovens

Här kan familjen skriva en text till Ovens Valgrens minne. Texten kan redigeras av den person som administrerar minnessidan. Kontakta administratören om du vill bidra med text. Kontakta administratören här.Kontakta administratören här.Vill du lämna en hälsning får du gärna skriva ett minnesord här på sidan.

Begravningsinformation

Begravningen äger rum i Råå kapell tisdagen den 11 april kl 13...se mer

Skänk en gåva

Gör en donation till minne av Ovens  Valgren

Gåva

Följ Ovens minnessida