Björn Warnqvist

Född 6 november 1938
Död 3 september 2017, Täby

Om begravningen

Tänk gärna på Hjärt-Lungfonden gåvotel 0200–88 24 00